Vì sao phải thay nhớt xe định kỳ?

Thay nhớt xe định kỳ có lợi gì? Mỗi người sử dụng mỗi dòng xe …